Randmeren Sessie #4: Harderwijk

Op 8 november waren we in Harderwijk voor de vierde Randmeren Sessie! Het was een bijeenkomst waar veel verschillende geluiden te horen waren en waar de diverse perspectieven van deelnemers samenkwamen. De nadruk lag op het bereiken van een balans tussen beleving, biodiversiteit en recreatie. Wederom een waardevolle bijeenkomst.

Een verslag van de vierde sessie

Een belangrijk element van de avond was respect voor elkaar en het belang van het geven van ruimte aan de natuur. Dit vertaalde zich naar concrete voorstellen, zoals het realiseren van meer vogelkijkhutten en het toegankelijker maken van het gebied, met specifieke aandacht voor mensen met beperkte mobiliteit. Hoewel er een verlangen was naar meer toerisme, benadrukten deelnemers het belang van een evenwichtige aanpak, waarbij niet de hoeveelheid, maar de kwaliteit van de bezoekers centraal staat. Een fietsbrug tussen Zeewolde en Harderwijk werd als ongewenst bestempeld, met een alternatief voorstel van een pontje. Er werd geopperd om onnatuurlijke waterpeilen op te heffen en geen hondenstrandjes toe te staan in N2000-gebieden. Ook kwam de behoefte aan meer handhaving naar voren. De ambitie om een meerdaagse wandeling rond de Randmeren te creëren, vergelijkbaar met het Pieterpad, werd positief ontvangen. Verder vonden meerdere deelnemers het van belang dat dorpen en steden meer met elkaar in verbinding komen te staan.


De Randmeren Sessie in het kort

3 mensen waren voor de tweede keer aanwezig

“Voor mij is het belangrijk dat er duidelijkheid komt over hoe we omgaan met recreatie en de Randmeren als Natura 2000-gebied.”

- Lisa uit Zeewolde

44

Ideeën opgehaald

1

persoon was boswachter van beroep

“Een uitdaging zijn de mogelijke toestroom van toeristen. Daardoor verdwijnt misschien de rust in het gebied.”

- Karin en Erika uit Zeewolde

Een greep uit de ideeën

Kom ook naar de Randmeren Sessies

Op de hoogte blijven
van wat we doen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang updates over het project.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.